اعضای تیم پابه‌پا

تیم پابه‌پا دارای مهارت‌های منحصربه‌فردی هستند

آیدین عزب دفتری

موسس

علی سنجر

متخصص فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

صابر رحیمی

مارکتینگ و تبلیغات

سارا ارجمند خواه

گرافیست